Obwieszczenia

Syndyk sprzeda mieszkanie w Wałbrzychu

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania wchodzącego w skład masy upadłości Rafała Reks w upadłości (12.09.2023)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Rafała Reksa w upadłości (SW1W/GUp-s/218/2023) wrazili zgodę na sprzedaż prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalnym nr 6, usytuowanej na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 98, woj. dolnośląskie o powierzchni użytkowej 36,80m2 (SW1W/00048925/7), oszacowane na łączną kwotę 67.500,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 67.500,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI RAFAŁ REKS – PRZETARG” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 38  1090 2402 0000 0001 5420 1199 z dopiskiem „Wadium – Rafał Reks „.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa