Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania w miejscowości Chełmek – Osada

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania nr 2  w budynku mieszkalnym nr 17 w miejscowości Chełmek – Osada, KW nr GD2M/00049438/0, wchodzącej w skład masy upadłości Roberta Biesiadzińskiego w upadłości konsumenckiej (12.09.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Biesiadzińskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 106/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej nr 2  położonej na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 17 zlokalizowanego w miejscowości Chełmek – Osada, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD2M/00049438/0. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 148.235,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 118.590,40  zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 80 1140 2004 0000 3802 8108 2124 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ROBERT BIESIADZIŃSKI – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa