Obwieszczenia

Syndyk sprzeda wierzytelność sporną

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności spornej wchodzącej w skład masy upadłości Seweryna Szala w upadłości konsumenckiej (19.09.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Seweryna Szala nie prowadzącego działalności gospodarczej (VI GUp 533/21) wyraził zgodę na sprzedaż wierzytelności spornej o wartości WPS 70.500,00 zł wobec „Internationaler Handel Margarete PIK, Clara- Pfander- Str. 1, 33154 Sazlkotten, Niemcy, Ust-IdNr.: DE295172213, której dotyczy postępowanie o sygn. I C 228/22. Wartość oszacowania wierzytelności wynosi 18.240,5 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 18.240,5 zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 86 1140 1140 0000 3653 8900 1064 z opisem „WADIUM SEWERYN SZALA”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Pliki do pobrania:

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa