Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22 (DW)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22 wchodzącej w skład masy upadłości Dariusza Wieckiego w upadłości konsumenckiej (05.12.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Wieckiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 492/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22, posadowionego na działce dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1A/00026360/6. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 197.645,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 158.116,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.01.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 93 1140 2004 0000 3902 8081 9165 z opisem „MASA UPADŁOŚCI DARIUSZ WIECKI – WADIUM”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa