Obwieszczenia

Syndyk sprzeda 1/2 domu w Skórczu (EW)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ prawa własności domu w Skórczu wchodzącego w skład masy upadłości Eweliny Wiśniewskiej w upadłości konsumenckiej (05.12.2023 r.)

Uwaga – na innej aukcji syndyka jest pozostała ½ domu (upadły Krzysztof Wiśniewski)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Eweliny Wiśniewskiej nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/175/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 711 obszaru 903 m², położonej w miejscowości Skórcz przy ulicy Grzybowej nr 20, obręb Skórcz powiat starogardzki  GD1A/00017226/9. Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 216.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 172.800,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.01.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 54 1090 2402 0000 0001 5303 7687 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Ewelina Wiśniewska – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa