Obwieszczenia

Dom do remontu, Polskie Gronowo, pow. tczewski (KIŁ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż  prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w miejscowości Gronowo 3, w powiecie tczewskim, wchodzącej w skład masy upadłości Iwony Kołodziejczyk i Łukasza Kołodziejczyk w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Iwony Kołodziejczyk i Łukasza Kołodziejczyk (VI GUp 10/22) nie prowadzących działalności gospodarczej, zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w 83-140 Polskie Gronowo 3 w powiecie tczewskim, stanowiącą działkę nr 245/1 obszaru 1507 m², KW GD1T/00054115/7. Wartość oszacowania prawa do nieruchomości wynosi 72.700,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 72.700,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.12.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 63 1140 2004 0000 3102 8086 0546 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Kołodziejczyk Iwona, Łukasz – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa