Obwieszczenia

Działka , pod zabudowę mieszkaniową, Czarna Woda 2600 mkw (MZ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Czarna Woda, powiat starogardzki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Ziętal w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)
Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Mariusza Ziętal nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/366/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 261 obszaru 2600 m². Nieruchomość położona jest w miejscowości Czarna Woda, obręb ewidencyjny Czarna Woda, powiat starogardzki KW GD1A/00005238/9. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 95.056,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 95.056,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 04.12.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.12.2023 roku o godzinie 12.00.
Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 10 1090 2402 0000 0001 5356 1406 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Mariusz Ziętal – Wadium działka”.
Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl
Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa