Obwieszczenia

Przetarg na działkę (z domem letniskowym) z możliwością zabudowy jednorodzinnej (MZ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż  prawa do niezabudowanej nieruchomości gruntowej zabudowanej domem letniskowym w miejscowości Czarna Woda, powiat starogardzki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Ziętal w upadłości konsumenckiej (06.02.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Mariusza Ziętal nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/366/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – prawo Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 672/13 obszaru 5546 m² położonej w miejscowości Czarna Woda przy ulicy Starowiejskiej nr 50, obręb ewidencyjny Czarna Woda, powiat starogardzki. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 36,33 m2 (KW GD1A/00064375/2). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 498.164,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 498.164,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 4.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 10 1090 2402 0000 0001 5356 1406 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Mariusz Ziętal  – Wadium dom letniskowy”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa