Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki (3000 mkw), zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowym z częścią biurową (703,20 mkw)- Wałbrzych (DE)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki i budynku usługowego wchodzącej w skład masy upadłości Datenergy Group Sp. z o.o. w upadłości (12.02.2024)

Sąd Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w postepowaniu upadłościowym Datenergy Group Sp. z o.o. zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP) (SW1W/GUp/1/2024), w postaci prawa  własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 466/36 o powierzchni 3000m2, położonej przy ul. Ludowej 61J w dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu, zabudowanej budynkiem magazynowo- warsztatowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej ok. 703,20 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 78 m2, (SW1W/00073931/6), wraz z elementami służącymi prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 1.595.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100 % wartości oszacowania, tj. 1.595.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Datenergy Group Sp. z o.o. – PRZETARG HALA” należy składać do dnia 06.03.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 94 1090 2402 0000 0001 5679 5038 z dopiskiem „Wadium – Datenergy Group Sp. z o.o  – Hala”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa