Obwieszczenia

Połowa domku w Gutach Różyńskich (PG)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ prawa własności domu w Gutach Różyńskich wchodzącego w skład masy upadłości Piotra Grzybka w upadłości konsumenckiej (13.02.2024 r.)


Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Piotra Grzybka nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/54/2022) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 113/8 obszaru 776 m². Nieruchomość położona w miejscowości Guty Rożyńskie nr 33 gmina Prostki woj. warmińsko- mazurskie zabudowana jest budynkiem letniskowy w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 50 m2 KW OL1E/00018948/9. Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 149.494,00 zł. Cena (minimalna) wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 119.595,20 zł.


Oferty należy składać do dnia 04.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.03.2024 roku o godzinie 12.00. Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 17 1140 1140 0000 3653 8900 1142 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Piotr Grzybek – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl
Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa