Obwieszczenia

Syndyk sprzeda 1/6 udziału w prawie do mieszkania w Gdańsku (CHA)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 prawa własności mieszkania w Gdańsku wchodzącego w skład masy upadłości Anny Chmiel w upadłości konsumenckiej (13.02.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Anny Chmiel nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/310/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż 1/6 prawa własności nieruchomości lokalowej nr 9 położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego nr 5A zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy Żywieckiej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 49,00 m2  GD1G/00258153/3 (+ GD1G/00098898/7). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 67.440,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 47.208,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 87 1090 2402 0000 0001 5307 4535 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Anna Chmiel – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa