Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zespołu należności (z tytułu niezapłaconych faktur)wchodzących w skład masy upadłości Michała Ptak

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zespołu należności (z tytułu niezapłaconych faktur) wchodzących w skład masy upadłości Michała Ptak w upadłości (15.02.2024)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zespołu należności:

  • Dłużnika Łukasza Łojek, z tytułu nieopłaconych faktur sprzedaży, podlegająca zgłoszeniu jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec upadłego: Łukasz Łojek (SW1W/GUp-s/53/2023) zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
    VI Wydział Gospodarczy (sygn. akt SW1W/GU/58/2023), o wartości nominalnej 7205,99 zł. Wartość szacunkowa 735,00 zł;
  • Dłużnika Fundacja Pałac Żelazno Hotel Metro; 57-361 Żelazno; NIP: 8831855234, z tytułu niezapłaconych faktur, o wartości nominalnej  3079,92 zł. Wartość szacunkowa 3,00 zł;
  • Dłużnika Sudecka Spiżarnia Monika Kłos z siedzibą w Bolesławowie 12, 57-550 Bolesławów; NIP 5581689588, tytułem niezapłaconych faktur, o wartości nominalnej 1 419,90 zł. Wartość szacunkowa: 1,40 zł;
  • Dłużnika Firma Handlowo Usługowa Maria Bors, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 57-530 Międzygórze, NIP: 8811122103, o wartości nominalnej 13 602,02 zł. Wartość szacunkowa 13,60 zł;

Łączna wartość oszacowania powyższych praw  wynosi 753,00 zł.

Łączna cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania, tj. 667,70 zł.

Oferty należy składać do dnia 06.03.2024 roku do godziny 12.00 Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznania ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelarii Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 667,70 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 95 1090 2402 0000 0001 5579 4368 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Michał Ptak – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa