Obwieszczenia

Mieszkanie w Rokitkach (AS)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego w Rokitkach, gm. Tczew wchodzącego w skład masy upadłości Adama Sturgulewskiego w upadłości konsumenckiej (05.03.2024 r.)


Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Adama Sturgulewskiego nie prowadzącego
działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/435/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – prawa własności nieruchomości lokalowej nr 17 położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego nr 33 zlokalizowanego w Rokitkach w powiecie tczewskim przy ulicy Kasztanowej. Lokal składa się z wiatrołapu, przedpokoju, trzech pokoi w tym jednego z aneksem kuchennym oraz łazienki o powierzchni użytkowej 61,41 m2. Właściciel lokalu posiada udział 508/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 78/9 oraz w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony GD1T/00039114/9 (+ GD1T/00036763/2). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 354.336,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 248.035,20 zł.


Oferty należy składać do dnia 25.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 26.03.2024 roku o godzinie 12.00.


Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 74 1090 2402 0000 0001 5356 2000 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Adam Sturgulewski – Wadium”.


Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl


Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa