Obwieszczenia

Syndyk sprzeda 1/8 mieszkania w Malborku (RK)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności do nieruchomości lokalowej nr 7 budynku mieszkalnego nr 9 zlokalizowanej w Malborku przy ulicy Reymonta o powierzchni użytkowej 47,60 m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/21 oraz w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony GD1M/00063895/8 (+ GD1M/00028987/3) wchodzącej w skład masy upadłości Renaty Kaczor w upadłości konsumenckiej (05.03.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Renaty Kaczor nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 572/21) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności do nieruchomości lokalowej nr 7 budynku mieszkalnego nr 9 zlokalizowanej w Malborku przy ulicy Reymonta o powierzchni użytkowej 47,60 m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/21 oraz w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony GD1M/00063895/8 (+ GD1M/00028987/3). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 25.207,60 zł. Cena wywoławcza wynosi 1.250,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 25.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 26.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 1.250,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 16 1140 1140 0000 3653 8900 1063 z opisem „MASA UPADŁOŚCI KACZOR RENATA – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa