Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki i budynku usługowego w Bystrzycy Kłodzkiej (PCZ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki i budynku usługowego wchodzącej w skład masy upadłości Patryka Czoków w upadłości (07.03.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Patryka Czoków w upadłości (SW1W/GUp-s/277/2022) wrazili zgodę na sprzedaż nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 52/34 obręb 0002 o powierzchni 230m2 wraz z prawem własności do budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Na działce posadowiony jest 1-kondygnacyjny budynek usługowy o powierzchni użytkowej 60,24m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Osiedle Szkole 17, województwo dolnośląskie (KW SW1K/00094209/9), oszacowane na łączną kwotę 244.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 50% wartości oszacowania 122 000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI PATRYK CZOKÓW – PRZETARG DZIAŁKA” należy składać do dnia 27.03.2024 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 37 1140 1140 0000 3653 8900 1170 z dopiskiem „Wadium – działka”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa