Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działkę nad jeziorem w Rzeczenicy w powiecie człuchowskim

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w Rzeczenicy (os. Rzewnica), powiat człuchowski, wchodzącego w skład masy upadłości Zygmunta Wiśniewskiego w upadłości konsumenckiej (20.05.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Wiśniewskiego  nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/385/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1605 obszaru 568 m2 położoną w miejscowości Rzeczenica, powiat człuchowski objętą księgą wieczystą KW nr SL1Z/00024731/1. Na nieruchomości znajdują się zabudowania o charakterze mieszkalnym o powierzchni zabudowy około 62 m2 oraz drewniany garaż o powierzchni zabudowy około 30m2. Wartość oszacowania w/w prawa do  nieruchomości wynosi 42.988,00 zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 100% wartości oszacowania 42.988,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 17.06.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 18.06.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 94 1090 2402 0000 0001 5356 1640 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Zygmunt Wiśniewski – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa