Obwieszczenia

1/8 prawa własności domu w Czarlinie (KW)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/8 prawa własności domu w Czarlinie, gmina Tczew wchodzącego w skład masy upadłości Katarzyny Wosik w upadłości konsumenckiej (28.05.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Wosik nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/13/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 36/1 obszaru 900 m2, położonej w miejscowości Czarlin przy ulicy Lipowej nr 5, obręb Czarlin, gmina Tczew powiat tczewski. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 137,97 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 42,75 m2 KW GD1T/00014511/1. Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 57.375,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 30% wartości oszacowania , tj.17.212,50zł.

Oferty należy składać do dnia 17.06.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 18.06.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 87 1140 2004 0000 3602 8324 0637 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Katarzyna Wosik – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa