Obwieszczenia

Lokal mieszkalny w Kartuzach przy ul. 3 Maja (DF)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Kartuzach przy ul. 3 Maja wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Formeli w upadłości konsumenckiej (28.05.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Doroty Formeli nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/1180/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – prawa własności nieruchomości lokalowej nr 5 położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego nr 32B klatka B zlokalizowanego w Kartuzach przy ulicy 3 Maja. Lokal mieszkalny nr 5 składa się z otwartej przestrzeni przedpokoju, salonu z aneksem kuchennym i jadalni oraz łazienki o powierzchni użytkowej 36,76 m2, (KW GD1R/00073173/8).  Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 3676/104497 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 67 oraz 68/3 oraz w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, (KW GD1R/00004229/2). W ramach nieruchomości wspólnej właściciel lokalu korzysta z miejsca postojowego w hali garażowej. Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 353.000,00 zł. Cena wywoławcza minimalna wynosi 80% wartości oszacowania, tj. 282.400,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 17.06.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 18.06.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1090 2402 0000 0001 5580 9956 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Dorota Formela – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa