Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania w Gdyni (BB)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności mieszkania w Gdyni wchodzącego w skład masy upadłości Barbary Bujak w upadłości konsumenckiej (18.06.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Barbary Bujak nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/380/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na trzeciej i czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 23 zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Damroki (KW GD1Y/00051001/7). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 1.058.942,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania 635.365,20 zł.

Oferty należy składać do dnia 08.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 09.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 58 1090 2402 0000 0001 5356 1609 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Barbara Bujak – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa