Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym ISEA- IRMET Spółka z o.o. z siedzibą w Damnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 49 udziałów w  kapitale zakładowym ISEA- IRMET Spółka z o.o. z siedzibą w Damnicy, wchodzących w skład masy upadłości Jacka Rębacz w upadłości, (26.06.2024)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności:

– 49 udziałów w kapitale zakładowym ISEA-IRMET Spółka z o.o. z siedzibą w Damnicy (KRS 0000135757), 76-231 Damnica, ul. Strażacka 5, o wartości nominalnej 49,00 zł, tj. 1,00 zł za udział. Wartość oszacowania udziałów wynosi 49,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania, tj. 49,00 zł;

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 49,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 52 1090 2402 0000 0001 5579 4075 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Jacek Rębacz – Wadium udziały”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa