Obwieszczenia

3/4 prawa do domu jednorodzinnego, Jabłówko (NT)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż  ¾ prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jabłówko, powiat starogardzki wchodzącego w skład masy upadłości Teresy Naczyk w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Teresy Naczyk  nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/582/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – ¾ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jabłówko nr 21A, obręb Jabłówko, gmina Bobowo, powiat starogardzki o łącznym obszarze 665 m², na którą składa się działka nr 32/1 obszaru 400 m2 stanowiąca tereny mieszkaniowe  oraz działka nr 128/1 obszaru 265 m2 stanowiąca teren zurbanizowany, niezabudowany. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 88,61 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni 32 m2.  KW GD1A/00016753/5 + GD1A/00022853/1. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 210.600,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 30% wartości oszacowania 63.180,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 96 1090 2402 0000 0001 5419 9864 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Teresa Naczyk  – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Przedmiotem sprzedaży jest 3/4 prawa do nieruchomości gruntowych (dwie działki o pow. 400 i 265 mkw), zabudowane jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym wolnostojącym, budynkiem, wybudowanym w latach 80-tych.
Budynek wybudowany z gazobetonu. Część przyziemia budynku została zaadoptowana na cele mieszkaniowe. W chwili obecnej niewykorzystywana. W części przyziemia znajdują się również pomieszczenia piwnicy i kotłowni. Do budynku przylega garaż. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa płycinowa na ramiaku drewnianym starego typu.
Budynek wyposażony jest w instalacje:
-elektryczną – oddzielny licznik na część mieszkalną przyziemia,
-wodnokanalizacyjną z sieci gminnej,
-centralne ogrzewanie zasilane z kotła na paliwo stałe , w pomieszczeniach grzejniki
płytowe.
Ogrzewanie jest wspólne dla części mieszkalnej przyziemia oraz kondygnacji mieszkalnej budynku. Pomieszczenia piwnicy oraz garażu nieogrzewane. Instalacje wewnątrzbudynkowe pochodzą z okresu budowy, w budynku przeprowadzano remonty bieżące.
Posesja jest ogrodzona i zagospodarowana z licznymi nasadzeniami drzew i krzewów
ozdobnych.

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa