Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie do domu w miejscowości Borcz, powiat kartuski – upadłość Łukasza Gawkowskiego

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Łukasza Gawkowskiego w upadłości konsumenckiej (09.07.2024)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Łukasza Gawkowskiego, nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp/28/2022), zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 295 obszaru 500 m², położonej w miejscowości Borcz, przy ul. Wesołej, obręb Borcz, gmina Somonino, powiat kartuski. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 110,30 m², dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00036221/9. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 183.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 146.400,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 15.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1140 2004 0000 3302 8322 8583 z dopiskiem ” wadium – Łukasz Gawkowski – Borcz Wesoła.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa