Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości w Tczewie (KS)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 5/48 w prawie własności domu wolnostojącego w Tczewie wchodzącego  w skład masy upadłości Karoliny Sturgulewskiej w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

W związku z uzyskaniem zgody w postępowaniu upadłościowym Karoliny Sturgulewskiej nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp/48/2023), na sprzedaż w drodze przetargu z nieograniczonego – udziału 5/48 w prawie własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 578 obszaru 924 m², położonej w Tczewie, przy ul. Marii Konopnickiej  nr 1, obręb 0009, Tczew M., powiat tczewski. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym,  w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 130,40 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie –  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (GD1T/00004514/9). Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 32.266,00 zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 90% wartości oszacowania, tj. 29.039,40 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 22 1090 2402 0000 0001 5420 1778 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Karolina Sturgulewska – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa