Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż w ilości 5 udziałów w Anicza Sp. z o.o. (PSZ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż w ilości 5 udziałów w Anicza Sp. z o.o., wchodzącego w skład masy upadłości Szordykowskiego Patryka upadłości, (09.07.2024)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności:

– 5 udziałów w kapitale zakładowym spółki Anicza Sp. z o.o., z siedzibą w Różynach, 83-031 Łęgowo, ul. Jagodowa 4, KRS 0001039699 (5% udziałów), o wartości nominalnej 3.000,00 zł, tj. 600,00 zł za udział. Wartość oszacowania udziałów wynosi 3.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 30% wartości oszacowania, tj. 900,00 zł;

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 900,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 89 1090 2402 0000 0001 5580  9317 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Szordykowski Patryk – Wadium udziały”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa