Obwieszczenia

Udział 1/3 w prawie własności do lokalu mieszkalnego w Kartuzach, Osiedle Derdowskiego (DF)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/3 w prawie własności lokalu mieszkalnego w Kartuzach przy ul. Osiedle Derdowskiego  wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Formeli w upadłości konsumenckiej (09.07.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Doroty Formeli nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/1180/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – udziału 1/3 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 35 położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego nr 1 klatka C zlokalizowanego w Kartuzach przy ulicy Osiedle Derdowskiego. Lokal mieszkalny nr 35 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,60 m2, (KW GD1R/00064143/3 ). Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,80 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 414/19925 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 46/13 oraz w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, (KW GD1R/00057240/1).Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 70.565,00 zł. Cena wywoławcza minimalna wynosi 70 % wartości oszacowania, tj. 42 339,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1090 2402 0000 0001 5580 9956 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Dorota Formela – Wadium Derdowskiego”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa