Obwieszczenia

Syndyk sprzeda dom w Skórczu (EW KW)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności domu w Skórczu wchodzącego w skład masy upadłości Eweliny Wiśniewskiej  i Krzysztofa Wiśniewskiego w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Eweliny Wiśniewskiej (GD1G/GUp-s/175/2023)  i Krzysztofa Wiśniewskiego (GD1G/GUp-s/859/2023) nie prowadzących działalności gospodarczej) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej (na które składają się udziały po ½ przypadające na każdego upadłego , tj. Krzysztofa Wiśniewskiego i Ewelinę Wiśniewską)  stanowiącej działkę nr 711 obszaru 903 m², położonej w miejscowości Skórcz przy ulicy Grzybowej nr 20, obręb Skórcz powiat starogardzki  GD1A/00017226/9, dalej prawo do nieruchomości, oszacowane na łączną kwotę 432 000,00 zł (po 216 000,00 zł na każdego upadłego) Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 216.000,00 zł. Cena wywoławcza udziału przypadającego na:

– Ewelinę Wiśniewską wynosi 50% wartości oszacowania udziału, tj.  108.000,00 zł,

– Krzysztofa Wiśniewskiego wynosi 60% wartości oszacowania udziału, tj. 129.600,00 zł,

co łącznie stanowi 237. 600,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 63 1140 2004 0000 3102 8086 0546 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Ewelina Wiśniewska, Krzysztof Wiśniewski – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa