Obwieszczenia

Syndyk sprzeda 1/3 prawa do domu w miejscowości Rychnowy, gm. Człuchów (BD)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/3 prawa własności domu w miejscowości Rychnowy, gmina Człuchów wchodzącego w skład masy upadłości Bożeny Daszek w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Bożeny Daszek nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/83/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – 1/3 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 80/8 obszaru 992 m² położonej w miejscowości Rychnowy nr 2, gmina Człuchów. Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 136 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym – do kapitalnego remontu lub rozbiórki, (KW SL1Z/00003025/6). Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 58.500,00  zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 10% wartości oszacowania 5. 850,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 92 1090 2402 0000 0001 5303 7003 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Bożena Daszek – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa