Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działki pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Jaromierz, gm. Człuchów (JH)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż  prawa do zespołu niezabudowanych nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodzinną, w miejscowości Jaromierz, gm. Człuchów wchodzącego w skład masy upadłości Jolanty Hryszkiewicz w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Jolanty Hryszkiewicz nie prowadzącej działalności gospodarczej GD1G/GUp/14/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – zespołu nieruchomości w postaci działek nr 72/7, 72/9, 74/4, 74/3, 74/5,tj.:

a)            prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 72/7 obszaru 175 m2 i 72/9 obszaru 129 m2, położonej w miejscowości Jaromierz gmina Człuchów wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 74/4 obszaru 5031 m2; KW SL1Z/00037400/6; SL1Z/00013700/5, oszacowane na kwotę 358.870,00 zł;

b)           prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 74/3 obszaru 9318 m2 położoną w miejscowości Jaromierz gmina Człuchów, KW SL1Z/00013700/5, oszacowane na kwotę 630.735,00 zł;

c)            prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 74/5 obszaru 10627 m2 położoną w miejscowości Jaromierz gmina Człuchów, KW SL1Z/00013700/5, oszacowane na kwotę 684.698,00 zł;

Łączna wartość oszacowania zespołu nieruchomości wynosi 1.674.303,00 zł. Łączna cena wywoławcza zespołu nieruchomości wynosi 100% wartości oszacowania 1.674.303,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 10 1090 2402 0000 0001 5303 7606 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Jolanta Hryszkiewicz  – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowych nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa