Obwieszczenia

Syndyk Sprzeda ruchomości (po sklepie z tapetami) wchodzące w skład masy upadłości T. Mofina (TM)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zespołu praw do ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Tomasza Mofina w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)


Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mofina nie prowadzącego
działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/419/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż  prawa do ruchomości wyszczególnionych w regulaminie przetargu.  Łączna wartość oszacowania wynosi 8 252,40 zł. Cena wywoławcza wynosi 30% wartości oszacowania, tj. 2.475,72 zł.


Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.


Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie: 2.475,72 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 45 1090 2402 0000 0001 5356 1843 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Tomasz Mofina – Wadium”.


Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl


Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

UWAGA: w treści operatu zostały wyszczególnione składniki majątku upadłego nie objęte przez Syndyka.

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa