Obwieszczenia

Syndyk sprzeda udział 1/4 w prawie do lokalu mieszkalnego, Kwidzyń ul. Radzyńska(SCZ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ¼ prawa własności lokalu mieszkalnego w miejscowości Kwidzyn, powiat kwidzyński wchodzącego w skład masy upadłości Sławomira Czarnobaj w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Sławomira Czarnobaj nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp/67/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – ¼ udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal nr 1 położony w budynku mieszkalnym, w miejscowości Kwidzyn przy ul. Radzyńskiej 16D, o powierzchni użytkowej 49,96 mkw, składający się z wiatrołapu, przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależą pomieszczenia garażu, kotłowni i składu opału o powierzchni łącznej wynoszącej 24 mkw,  (KW GD1I/00043966/7). Z własnością lokalu związany jest udział 50/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 329 oraz w częściach wspólnych budynku,  z którego lokal został wydzielony (KW GD1I/00019729/7). Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 43.178,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 43.178,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 34 1090 2402 0000 0001 5539 4565 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Sławomira Czarnobaj – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa