Obwieszczenia

Udział 1/24 w lokalu w Chojnicach (KC)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącego w skład masy upadłości Kazimierza Cieślińskiego w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Cieślińskiego nie prowadzącego działalności gospodarczej (VI GUp 98/21) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – udziału 1/24 w prawie własności nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w Chojnicach przy ulicy Budowlanych nr 1/20 (KW nr SL1C/00026331/1). Wartość oszacowania prawa nieruchomości wynosi 7.567,00   zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 6.810,30 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 6.810,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 37 1140 2004 0000 3902 8109 3907 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Kazimierza Cieślińskiego – Wadium działka”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa