Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na 1/2 prawa do domu w zabudowie szeregowej w Strzegomiu przy ul. Bema (CHS)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ domu wchodzącego w skład masy upadłości Stanisławy Chyła w upadłości (11.07.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Chyła w upadłości (SW1W/GUp-s/138/2023) wrazili zgodę na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Strzegomiu przy ulicy gen. Józefa Bema pod numerem 27, gmina Strzegom, województwo dolnośląskie, dz. nr.  2425 o powierzchni 0,0263 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, (3-kondygnacyjnym), w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 206,67 mkw, (KW SW1S/00017781/6), oszacowane na łączną kwotę 279.700,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 20% wartości oszacowania 55.940,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI STANISŁAWA CHYŁA– PRZETARG” należy składać do dnia 31.07.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 01.08.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 89 1090 2402 0000 0001 5356 1924 z dopiskiem „Wadium – Stanisława Chyła”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa