Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie do domu w miejscowości Borcz, powiat kartuski – upadłość Łukasza Gawkowskiego

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Łukasza Gawskowskiego w upadłości konsumenckiej (12.02.2024)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Łukasza Gawkowskiego, nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp/28/2022), zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 295 obszaru 500 m², położonej w miejscowości Borcz, przy ul. Wesołej, obręb Borcz, gmina Somonino, powiat kartuski. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 110,30 m², dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00036221/9. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 183.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 164.700,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 4 marca 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Decydującą jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2024 roku o godzinie 11:30, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1140 2004 0000 3302 8322 8583 z dopiskiem ” wadium – Łukasz Gawkowski – Borcz Wesoła.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa