Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania w Wałbrzychu – Armii Krajowej (JŁ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Joanny Łazickiej w upadłości (18.04.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Joanny Łazickiej w upadłości (SW1W/GUp-s/372/2023) wrazili zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 70,10 mkw, usytuowany na trzeciej kondygnacji (drugim piętrze) budynku mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 14,dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1W/00036779/1, oszacowane na łączną kwotę 212.700,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania 127.620,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JOANNA ŁAZICKA – PRZETARG” należy składać do dnia 08.05.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.05.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 39 1090 2402 0000 0001 5579 4212 z dopiskiem „Wadium – Joanna Łazicka”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa