Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż połowy mieszkania w Łupawie (AJ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności mieszkania w Łupawie wchodzącego w skład masy upadłości Jerzego Awchimieni w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Awchimieni nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 38/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości w postaci mieszkania własnościowego w 76-243 Łupawa 31/3, gmina Potęgowo o pow. 85,44 m2 (KW SL1L/00025890/9). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 120.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania 72.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 66 1140 2004 0000 3102 8096 2827 z opisem „MASA UPADŁOŚCI JERZY AWCHIMIENI – WADIUM”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa