Obwieszczenia

Syndyk sprzeda udział w drodze, Grabówko dz. nr 292/37 (MM)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 11/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną, wchodzącego w skład masy upadłości Marcina Męczykowskiego w upadłości konsumenckiej (09.07.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Marcina Męczykowskiego  nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/800/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 292/37 obszaru 8331 m2 stanowiącej nieutwardzoną drogę wewnętrzną. Nieruchomość położona jest w miejscowości Grabówko, powiat kościerski, gmina Nowa Karczma, (KW GD1E/00041428/6). Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 34.366,00 zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 70% wartości oszacowania 24.056,20 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 13 1090 2402 0000 0001 5443 9687 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Marcin Męczykowski – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: oferty@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa