Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki i budynku usługowego w Bystrzycy Kłodzkiej (PCZ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki i budynku usługowego wchodzącej w skład masy upadłości Patryka Czoków w upadłości (15.02.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Patryka Czoków w upadłości (SW1W/GUp-s/277/2022) wrazili zgodę na sprzedaż nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 52/34 obręb 0002 o powierzchni 230m2 wraz z prawem własności do budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Na działce posadowiony jest 1-kondygnacyjny budynek usługowy o powierzchni użytkowej 60,24m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Osiedle Szkole 17, województwo dolnośląskie (KW SW1K/00094209/9), oszacowane na łączną kwotę 244.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania 146 400,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI PATRYK CZOKÓW – PRZETARG DZIAŁKA” należy składać do dnia 06.03.2024 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 37 1140 1140 0000 3653 8900 1170 z dopiskiem „Wadium – działka”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania w Gdyni (BB)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności mieszkania w Gdyni wchodzącego w skład masy upadłości Barbary Bujak w upadłości konsumenckiej (13.02.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Barbary Bujak nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/380/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na trzeciej i czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 23 zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Damroki (KW GD1Y/00051001/7). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 1.058.942,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 847.153,60 zł.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 58 1090 2402 0000 0001 5356 1609 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Barbara Bujak – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż połowy mieszkania w Łupawie (AJ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności mieszkania w Łupawie wchodzącego w skład masy upadłości Jerzego Awchimieni w upadłości konsumenckiej (13.02.2024 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Awchimieni nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 38/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości w postaci mieszkania własnościowego w 76-243 Łupawa 31/3, gmina Potęgowo o pow. 85,44 m2 (KW SL1L/00025890/9). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 120.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 84.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 66 1140 2004 0000 3102 8096 2827 z opisem „MASA UPADŁOŚCI JERZY AWCHIMIENI – WADIUM”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa