Obwieszczenia

Syndyk sprzeda wierzytelność sporną

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności spornej wchodzącej w skład masy upadłości Seweryna Szala w upadłości konsumenckiej (19.09.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Seweryna Szala nie prowadzącego działalności gospodarczej (VI GUp 533/21) wyraził zgodę na sprzedaż wierzytelności spornej o wartości WPS 70.500,00 zł wobec „Internationaler Handel Margarete PIK, Clara- Pfander- Str. 1, 33154 Sazlkotten, Niemcy, Ust-IdNr.: DE295172213, której dotyczy postępowanie o sygn. I C 228/22. Wartość oszacowania wierzytelności wynosi 18.240,5 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 18.240,5 zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 86 1140 1140 0000 3653 8900 1064 z opisem „WADIUM SEWERYN SZALA”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Pliki do pobrania:

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda 1/2 domu w Skórczu

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ prawa własności domu w Skórczu wchodzącego w skład masy upadłości Eweliny Wiśniewskiej w upadłości konsumenckiej (12.09.2023 r.)

Uwaga – na innej aukcji syndyka jest pozostała ½ domu.

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Eweliny Wiśniewskiej nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/175/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 711 obszaru 903 m², położonej w miejscowości Skórcz przy ulicy Grzybowej nr 20, obręb Skórcz powiat starogardzki  GD1A/00017226/9. Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 216.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 194.400,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 54 1090 2402 0000 0001 5303 7687 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Ewelina Wiśniewska – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż połowy mieszkania w Łupawie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności mieszkania w Łupawie wchodzącego w skład masy upadłości Jerzego Awchimieni w upadłości konsumenckiej (12.09.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Awchimieni nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 38/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości w postaci mieszkania własnościowego w 76-243 Łupawa 31/3, gmina Potęgowo o pow. 85,44 m2 (KW SL1L/00025890/9). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 120.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 108.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 66 1140 2004 0000 3102 8096 2827 z opisem „MASA UPADŁOŚCI JERZY AWCHIMIENI – WADIUM”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania w miejscowości Chełmek – Osada

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania nr 2  w budynku mieszkalnym nr 17 w miejscowości Chełmek – Osada, KW nr GD2M/00049438/0, wchodzącej w skład masy upadłości Roberta Biesiadzińskiego w upadłości konsumenckiej (12.09.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Biesiadzińskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 106/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej nr 2  położonej na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 17 zlokalizowanego w miejscowości Chełmek – Osada, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD2M/00049438/0. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 148.235,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 118.590,40  zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 80 1140 2004 0000 3802 8108 2124 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ROBERT BIESIADZIŃSKI – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działkę nr 265/16 w Karszynie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jarosława Pogorzelskiego w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jarosława Pogorzelskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 607/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 265/16  położonej w miejscowości Karszyn, gmina Kargowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy W Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00030331/4. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 153.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 153.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAROSŁAW POGORZELSKI – PRZETARG KARSZYN dz. Nr 265/16” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1140 1140 0000 3653 8900 1067 z dopiskiem ” wadium – KARSZYN dz. Nr 265/16″.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda dom w Krasnymstawie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu wchodzącego w skład masy upadłości Jana Urbana w upadłości (12.09.2023)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Jana Urbana w upadłości (SW1W/GUp-s/63/2023) wrazili zgodę na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krasnymstawie przy ulicy Anny Jagiellonki, gmina Krasnystaw, województwo lubelskie dz. nr. 1459/16 o powierzchni 0,0181 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (trzykondygnacyjnym) w zabudowie szeregowej, o powierzchni zabudowy 68,00 m2 (180 m2 powierzchni użytkowej) wraz z udziałem 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1438/2 o powierzchni 0,0266 ha oraz działkę nr 1459/13 o powierzchni 0,0114 ha, położoną w miejscowości Krasnystaw Miasto, gmina Krasnystaw pełniącą funkcję drogi dojazdowej (ZA1K/00065056/4 + ZA1K/00065057/1), oszacowane na łączną kwotę 265.303,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 238.772,70 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAN URBAN– PRZETARG” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 82 1090 2402 0000 0001 5307 4431 z dopiskiem „Wadium – Jan Urban”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działkę nr 265/17 w Karszynie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jarosława Pogorzelskiego w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jarosława Pogorzelskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 607/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 265/17  położonej w miejscowości Karszyn, gmina Kargowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy W Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00030331/4. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 134.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 134.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAROSŁAW POGORZELSKI – PRZETARG KARSZYN dz. Nr 265/17” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1140 1140 0000 3653 8900 1067 z dopiskiem ” wadium – KARSZYN dz. Nr 265/17„.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22 wchodzącej w skład masy upadłości Dariusza Wieckiego w upadłości konsumenckiej (12.09.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Wieckiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 492/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22, posadowionego na działce dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1A/00026360/6. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 197.645,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 177.880,50  zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 93 1140 2004 0000 3902 8081 9165 z opisem „MASA UPADŁOŚCI DARIUSZ WIECKI – WADIUM”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda 1/8 mieszkania w Malborku (ŻK)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności do nieruchomości lokalowej nr 7 budynku mieszkalnego nr 9 zlokalizowanej w Malborku przy ulicy Reymonta o powierzchni użytkowej 47,60 m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/21 oraz w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony GD1M/00063895/8 (+ GD1M/00028987/3) wchodzącej w skład masy upadłości Żanety Kopczyńskiej w upadłości konsumenckiej (12.09.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Żanety Kopczyńskiej nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 572/21) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności do nieruchomości lokalowej nr 7 budynku mieszkalnego nr 9 zlokalizowanej w Malborku przy ulicy Reymonta o powierzchni użytkowej 47,60 m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/21 oraz w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony GD1M/00063895/8 (+ GD1M/00028987/3). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 25.207,60 zł. Cena wywoławcza wynosi 1.250,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 03.10.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 1.250,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 1140 1140 0000 3653 8900 1033 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ŻANETA KOPCZYŃSKA – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu w Bolesławowie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Łojek w upadłości (12.09.2023)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Łukasza Łojek w upadłości (SW1W/GUp-s/53/2023) wrazili zgodę na sprzedaż 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławowie 12, gmina Stronie Śląskie, powiat Kłodzki, dz. nr 111, obręb 0002 Bolesławów SW1K/00021727/4, oszacowane na łączną kwotę 84.100,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 75.690,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ŁUKASZ ŁOJEK– PRZETARG” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 80 1090 2402 0000 0001 5307 4370 z dopiskiem „Wadium – Łukasz Łojek„.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa