Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na 1/2 prawa do domu w zabudowie szeregowej w Strzegomiu przy ul. Bema (CHS)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ domu wchodzącego w skład masy upadłości Stanisławy Chyła w upadłości (29.05.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Chyła w upadłości (SW1W/GUp-s/138/2023) wrazili zgodę na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Strzegomiu przy ulicy gen. Józefa Bema pod numerem 27, gmina Strzegom, województwo dolnośląskie, dz. nr.  2425 o powierzchni 0,0263 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, (3-kondygnacyjnym), w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 206,67 mkw, (KW SW1S/00017781/6), oszacowane na łączną kwotę 279.700,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 40% wartości oszacowania 111.880,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI STANISŁAWA CHYŁA– PRZETARG” należy składać do dnia 19.06.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 89 1090 2402 0000 0001 5356 1924 z dopiskiem „Wadium – Stanisława Chyła”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Przetarg na udział w prawie do lokalu po byłej piekarni w Mieroszowie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Mikołaja Wiatrów w upadłości (29.05.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Mikołaja Wiatrów w upadłości (SW1W/GUp-s/396/2023) wrazili zgodę na sprzedaż udziału 4/6 w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny o funkcji warsztatu piekarniczego, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalno – usługowego położonego w Mieroszowie przy ul. Wojska Polskiego 1, woj. dolnośląskie dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00026889/2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 29/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie numerem 238 oraz  części wspólne budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli; KW (SW1W/00026613/7, oszacowane na łączną kwotę 70.290,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 63.261,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MIKOŁAJ WIATRÓW – PRZETARG” należy składać do dnia 19.06.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1090 2402 0000 0001 5579 4354 z dopiskiem „Wadium – Mikołaj Wiatrów”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w lokalu usługowym w Mieroszowie (MW)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Mikołaja Wiatrów w upadłości (29.05.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Mikołaja Wiatrów w upadłości (SW1W/GUp-s/396/2023) wrazili zgodę na sprzedaż udziału 4/6 w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny o funkcji usługowej, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalno- usługowego położonego w Mieroszowie przy ul. Wojska Polskiego 1, woj. Dolnośląskie dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00030961/2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 79/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego geodezyjnie numerem 238 oraz  części wspólne budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli; KW (SW1W/00026613/7), oszacowane na łączną kwotę 15.860,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania tj. 14.274,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MIKOŁAJ WIATRÓW – PRZETARG” należy składać do dnia 19.06.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1090 2402 0000 0001 5579 4354 z dopiskiem „Wadium  lokal usługowy – Mikołaj Wiatrów”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działkę nr 265/17 w Karszynie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jarosława Pogorzelskiego w upadłości konsumenckiej (29.05.2024)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jarosława Pogorzelskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 607/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 265/17  położonej w miejscowości Karszyn, gmina Kargowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy W Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00030331/4. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 134.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 93.800,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAROSŁAW POGORZELSKI – PRZETARG KARSZYN dz. Nr 265/17 należy składać do dnia 19.06.2024 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1140 1140 0000 3653 8900 1067 z dopiskiem ” wadium – KARSZYN dz. Nr 265/17„.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki (3000 mkw), zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowym z częścią biurową (703,20 mkw)- Wałbrzych (DE)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki i budynku usługowego wchodzącej w skład masy upadłości Datenergy Group Sp. z o.o. w upadłości (29.05.2024)

Sąd Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w postepowaniu upadłościowym Datenergy Group Sp. z o.o. zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP) (SW1W/GUp/1/2024), w postaci prawa  własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 466/36 o powierzchni 3000m2, położonej przy ul. Ludowej 61J w dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu, zabudowanej budynkiem magazynowo- warsztatowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej ok. 703,20 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 78 m2, (SW1W/00073931/6), wraz z elementami służącymi prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 1.595.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80 % wartości oszacowania, tj. 1.276.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Datenergy Group Sp. z o.o. – PRZETARG HALA” należy składać do dnia 19.06.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 94 1090 2402 0000 0001 5679 5038 z dopiskiem „Wadium – Datenergy Group Sp. z o.o  – Hala”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

OPIS:
Nieruchomość położona jest w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 61J, w dzielnicy Biały Kamień. Nieruchomość położona przy lokalnej drodze, w pośredniej części dzielnicy, w sąsiedztwie podobnej zabudowy magazynowo – produkcyjnej, usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów zielonych. Ulica Ludowa to lokalna droga o średnim natężeniu ruchu drogowego. Nieruchomość położona jest niedaleko drogi wojewódzkiej nr 375 stanowiącej główną arterię komunikacyjną tej części miasta. Dojazd do przedmiotu wyceny odbywa się drogą o charakterze drogi wewnętrznej, bez nawierzchni utwardzonej.
Teren działki częściowo utwardzony., ogrodzony. Przebiega przez niego gazociąg, siec energetyczna i ciepłownicza.
Na przedmiotowej działce znajduje się budynek magazynowo – warsztatowy z częścią biurową o powierzchni użytkowej ok. 703,20 m². Budynek posiada cztery wejścia z ulicy od strony zachodniej oraz 4 bramy garażowe od strony wschodniej. Wybudowany w latach 70-tych w konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Obiekt jest po częściowym remoncie (m.in. częściowy remont dachu, instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ścian i podłóg). Fundamenty betonowe, ściany zewnętrze murowane, ściany działowe murowane oraz z płyt G-K, dach płaski kryty blachą i papą. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa typowa oraz stalowa, wrota do hal warsztatowych, magazynowych jednoskrzydłowe o konstrukcji stalowej.
Aktualny stan techniczny budynku średni co oznacza, że w poszczególne elementy budynku utrzymane są zadowalająco. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji.

Na działce znajduje się również dodatkowy budynek gospodarczo – garażowy o powierzchni użytkowej ok. 78 m². Jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny, z dachem płaskim. Budynek jest w średnim stanie technicznym. Stanowi samowolę budowlaną i w stanie na dzień wyceny nie jest ujawniony w ewidencji.

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działkę nr 265/16 w Karszynie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jarosława Pogorzelskiego w upadłości konsumenckiej (29.05.2024)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jarosława Pogorzelskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 607/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 265/16  położonej w miejscowości Karszyn, gmina Kargowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy W Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00030331/4. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 153.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 107.100,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAROSŁAW POGORZELSKI – PRZETARG KARSZYN dz. Nr 265/16” należy składać do dnia 19.06.2024 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1140 1140 0000 3653 8900 1067 z dopiskiem ” wadium – KARSZYN dz. Nr 265/16″.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu w Bolesławowie (ŁŁ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Łojek w upadłości (29.05.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Łukasza Łojek w upadłości (SW1W/GUp-s/53/2023) wrazili zgodę na sprzedaż 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławowie 12, gmina Stronie Śląskie, powiat Kłodzki, dz. nr 111, obręb 0002 Bolesławów SW1K/00021727/4, oszacowane na łączną kwotę 84.100,00 zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 50% wartości oszacowania, tj.  42.050,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ŁUKASZ ŁOJEK– PRZETARG” należy składać do dnia 19.06.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 80 1090 2402 0000 0001 5307 4370 z dopiskiem „Wadium – Łukasz Łojek„.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie do domu w Krasnymstawie (JU)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ domu wchodzącego w skład masy upadłości Jana Urbana w upadłości (29.05.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Jana Urbana w upadłości (SW1W/GUp-s/63/2023) wrazili zgodę na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krasnymstawie przy ulicy Anny Jagiellonki, gmina Krasnystaw, województwo lubelskie dz. nr 1459/16 o powierzchni 0,0181 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (trzykondygnacyjnym) w zabudowie szeregowej, o powierzchni zabudowy 68,00 m2 (180 m2 powierzchni użytkowej) wraz z udziałem 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1438/2 o powierzchni 0,0266 ha oraz działkę nr 1459/13 o powierzchni 0,0114 ha, położoną w miejscowości Krasnystaw Miasto, gmina Krasnystaw pełniącą funkcję drogi dojazdowej (ZA1K/00065056/4 + ZA1K/00065057/1), oszacowane na łączną kwotę 265.303,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania 159.181,80 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAN URBAN– PRZETARG” należy składać do dnia 19.06.2024 r.  do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 82 1090 2402 0000 0001 5307 4431 z dopiskiem „Wadium – Jan Urban”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk Sprzeda ruchomości (po sklepie z tapetami) wchodzące w skład masy upadłości T. Mofina (TM)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zespołu praw do ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Tomasza Mofina w upadłości konsumenckiej (28.05.2024 r.)


Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mofina nie prowadzącego
działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/419/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż  prawa do ruchomości wyszczególnionych w regulaminie przetargu.  Łączna wartość oszacowania wynosi 8 252,40 zł. Cena wywoławcza wynosi 50% wartości oszacowania, tj. 4.126,20 zł.


Oferty należy składać do dnia 17.06.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 18.06.2024 roku o godzinie 12.00.


Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie . 4.126,20 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 45 1090 2402 0000 0001 5356 1843 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Tomasz Mofina – Wadium”.


Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl


Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

UWAGA: w treści operatu zostały wyszczególnione składniki majątku upadłego nie objęte przez Syndyka.

UWAGA: w treści operatu zostały wyszczególnione składniki majątku upadłego nie objęte przez Syndyka.

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Extrabau Sp. z o.o., w upadłości

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Extrabau Sp. z o.o., w upadłości (28.05.2024)

Syndyk masy upadłości Extrabau Sp. z o.o. w upadłości,  ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk, KRS 0000143056, NIP 5840450481, na podstawie art. 310 ust. 1 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, wierzytelności spornej, dochodzonej w postępowaniu przeciwko pozwanym, Polimex Mostostal S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A., toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wydział XX Gospodarczy, sygn. akt XX GC 717/17, z tytułu bezpodstawnie wykorzystanej gwarancji bankowej,  (WPS 700.000,00 zł), po cenie nie niższej niż wskazana w niniejszym obwieszczeniu.

Wartość oszacowania wierzytelności wynosi 163.252,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania, tj. 163.252,00 zł;

Oferty należy składać do dnia 17.06.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 18.06.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 74 1090 2402 0000 0001 5386 4640 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Extrabau Sp. z o.o. – Wadium wierzytelność”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: oferty@syndykowie.pl

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa