Obwieszczenia

Udział 1/3 w prawie własności do lokalu mieszkalnego w Kartuzach, Osiedle Derdowskiego (DF)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/3 w prawie własności lokalu mieszkalnego w Kartuzach przy ul. Osiedle Derdowskiego  wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Formeli w upadłości konsumenckiej (22.02.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Doroty Formeli nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/1180/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – udziału 1/3 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 35 położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego nr 1 klatka C zlokalizowanego w Kartuzach przy ulicy Osiedle Derdowskiego. Lokal mieszkalny nr 35 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,60 m2, (KW GD1R/00064143/3 ). Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,80 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 414/19925 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 46/13 oraz w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, (KW GD1R/00057240/1).Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 70.565,00 zł. Cena wywoławcza minimalna wynosi 100 % wartości oszacowania, tj. 70.565,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 25.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 26.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1090 2402 0000 0001 5580 9956 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Dorota Formela – Wadium Derdowskiego”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Lokal mieszkalny w Kartuzach przy ul. 3 Maja (DF)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Kartuzach przy ul. 3 Maja wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Formeli w upadłości konsumenckiej (22.02.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Doroty Formeli nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/1180/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – prawa własności nieruchomości lokalowej nr 5 położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego nr 32B klatka B zlokalizowanego w Kartuzach przy ulicy 3 Maja. Lokal mieszkalny nr 5 składa się z otwartej przestrzeni przedpokoju, salonu z aneksem kuchennym i jadalni oraz łazienki o powierzchni użytkowej 36,76 m2, (KW GD1R/00073173/8).  Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 3676/104497 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 67 oraz 68/3 oraz w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, (KW GD1R/00004229/2). W ramach nieruchomości wspólnej właściciel lokalu korzysta z miejsca postojowego w hali garażowej. Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 353.000,00 zł. Cena wywoławcza minimalna wynosi 100 % wartości oszacowania, tj. 353.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 25.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 26.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1090 2402 0000 0001 5580 9956 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Dorota Formela – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości w Tczewie (KS)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 5/48 w prawie do nieruchomości położonej w Tczewie wchodzącego w skład masy upadłości Karoliny Sturgulewskiej w upadłości konsumenckiej (20.02.2024 r.)

W związku z uzyskaniem zgody w postępowaniu upadłościowym Karoliny Sturgulewskij nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp/48/2023), na sprzedaż w drodze przetargu z nieograniczonego – udziału 5/48 w prawie własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 578 obszaru 924 m², położonej w Tczewie, przy ul. Marii Konopnickiej  nr 1, obręb 0009, Tczew M., powiat tczewski. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym,  w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 130,40 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie –  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (GD1T/00004514/9). Wartość oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 32.266,00 zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 100% wartości oszacowania, tj. 32.266,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 25.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 26.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 22 1090 2402 0000 0001 5420 1778 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Karolina Sturgulewska – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zespołu należności (z tytułu niezapłaconych faktur)wchodzących w skład masy upadłości Michała Ptak

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zespołu należności (z tytułu niezapłaconych faktur) wchodzących w skład masy upadłości Michała Ptak w upadłości (15.02.2024)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zespołu należności:

  • Dłużnika Łukasza Łojek, z tytułu nieopłaconych faktur sprzedaży, podlegająca zgłoszeniu jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec upadłego: Łukasz Łojek (SW1W/GUp-s/53/2023) zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
    VI Wydział Gospodarczy (sygn. akt SW1W/GU/58/2023), o wartości nominalnej 7205,99 zł. Wartość szacunkowa 735,00 zł;
  • Dłużnika Fundacja Pałac Żelazno Hotel Metro; 57-361 Żelazno; NIP: 8831855234, z tytułu niezapłaconych faktur, o wartości nominalnej  3079,92 zł. Wartość szacunkowa 3,00 zł;
  • Dłużnika Sudecka Spiżarnia Monika Kłos z siedzibą w Bolesławowie 12, 57-550 Bolesławów; NIP 5581689588, tytułem niezapłaconych faktur, o wartości nominalnej 1 419,90 zł. Wartość szacunkowa: 1,40 zł;
  • Dłużnika Firma Handlowo Usługowa Maria Bors, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 57-530 Międzygórze, NIP: 8811122103, o wartości nominalnej 13 602,02 zł. Wartość szacunkowa 13,60 zł;

Łączna wartość oszacowania powyższych praw  wynosi 753,00 zł.

Łączna cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania, tj. 667,70 zł.

Oferty należy składać do dnia 06.03.2024 roku do godziny 12.00 Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznania ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelarii Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 667,70 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 95 1090 2402 0000 0001 5579 4368 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Michał Ptak – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na 1/2 prawa do domu w zabudowie szeregowej w Strzegomiu przy ul.Bema (CHS)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ domu wchodzącego w skład masy upadłości Stanisławy Chyła w upadłości (15.02.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Chyła w upadłości (SW1W/GUp-s/138/2023) wrazili zgodę na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Strzegomiu przy ulicy gen. Józefa Bema pod numerem 27, gmina Strzegom, województwo dolnośląskie, dz. nr.  2425 o powierzchni 0,0263 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, (3-kondygnacyjnym), w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 206,67 mkw, (KW SW1S/00017781/6), oszacowane na łączną kwotę 279.700,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 251.730,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI STANISŁAWA CHYŁA– PRZETARG” należy składać do dnia 06.03.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-673 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 89 1090 2402 0000 0001 5356 1924 z dopiskiem „Wadium – Stanisława Chyła”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania w Wałbrzychu – Armii Krajowej (JŁ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Joanny Łazickiej w upadłości (15.02.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Joanny Łazickiej w upadłości (SW1W/GUp-s/372/2023) wrazili zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 70,10 mkw, usytuowany na trzeciej kondygnacji (drugim piętrze) budynku mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 14,dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1W/00036779/1, oszacowane na łączną kwotę 212.700,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 191.430,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JOANNA ŁAZICKA – PRZETARG” należy składać do dnia 06.03.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 39 1090 2402 0000 0001 5579 4212 z dopiskiem „Wadium – Joanna Łazicka”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda ½ domu w Krasnymstawie (JU)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ domu wchodzącego w skład masy upadłości Jana Urbana w upadłości (15.02.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Jana Urbana w upadłości (SW1W/GUp-s/63/2023) wrazili zgodę na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krasnymstawie przy ulicy Anny Jagiellonki, gmina Krasnystaw, województwo lubelskie dz. nr 1459/16 o powierzchni 0,0181 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (trzykondygnacyjnym) w zabudowie szeregowej, o powierzchni zabudowy 68,00 m2 (180 m2 powierzchni użytkowej) wraz z udziałem 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1438/2 o powierzchni 0,0266 ha oraz działkę nr 1459/13 o powierzchni 0,0114 ha, położoną w miejscowości Krasnystaw Miasto, gmina Krasnystaw pełniącą funkcję drogi dojazdowej (ZA1K/00065056/4 + ZA1K/00065057/1), oszacowane na łączną kwotę 265.303,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 185.712,10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAN URBAN– PRZETARG” należy składać do dnia 06.03.2024 r.  do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 82 1090 2402 0000 0001 5307 4431 z dopiskiem „Wadium – Jan Urban”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu w Bolesławowie (ŁŁ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Łojek w upadłości (15.02.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Łukasza Łojek w upadłości (SW1W/GUp-s/53/2023) wrazili zgodę na sprzedaż 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławowie 12, gmina Stronie Śląskie, powiat Kłodzki, dz. nr 111, obręb 0002 Bolesławów SW1K/00021727/4, oszacowane na łączną kwotę 84.100,00 zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 70% wartości oszacowania, tj.  58.870,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ŁUKASZ ŁOJEK– PRZETARG” należy składać do dnia 14.02.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 80 1090 2402 0000 0001 5307 4370 z dopiskiem „Wadium – Łukasz Łojek”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Udział 1/24 w lokalu w Chojnicach (KC)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącego w skład masy upadłości Kazimierza Cieślińskiego w upadłości konsumenckiej (13.02.2024 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Cieślińskiego nie prowadzącego działalności gospodarczej (VI GUp 98/21) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż – udziału 1/24 w prawie własności nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w Chojnicach przy ulicy Budowlanych nr 1/20 (KW nr SL1C/00026331/1). Wartość oszacowania prawa nieruchomości wynosi 7.567,00   zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 7.567,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.03.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 7.567,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 37 1140 2004 0000 3902 8109 3907 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Kazimierza Cieślińskiego – Wadium działka”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działkę nr 265/17 w Karszynie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jarosława Pogorzelskiego w upadłości konsumenckiej (15.02.2024)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jarosława Pogorzelskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 607/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 265/17  położonej w miejscowości Karszyn, gmina Kargowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy W Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00030331/4. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 134.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 120.600,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAROSŁAW POGORZELSKI – PRZETARG KARSZYN dz. Nr 265/17 należy składać do dnia 06.03.2024 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1140 1140 0000 3653 8900 1067 z dopiskiem ” wadium – KARSZYN dz. Nr 265/17„.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa